Stedenbouwkundige maquettes
Bij stedenbouwkundige maquettes worden complete woonwijken, industrieterreinen, recreatieparken, landschappen of infrastructurele werken uitgebeeld. De schaal is doorgaans klein en de weergave in vaak abstract, maar ook detail is mogelijk. De grondplaat afmetingen van een stedenbouwkundige maquette kunnen groot zijn, uiteraard afhankelijk van de omvang van het uit te beelden gebied en zowel abstract als realistisch aangekleed.
Van der Slikke Maquettebouw
Voor voorbeelden klik hier: